Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

2833

Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)

2833 29 30

Kobaltu; tytanu

Podpozycja ta obejmuje:

1) trisiarczan (VI) ditytanu (Ti2(SO4)3). W postaci bezwodnej jest on zielonym krystalicznym proszkiem nierozpuszczalnym w wodzie, ale rozpuszczalnym w rozcieńczonych kwasach, z którymi tworzy fioletowe roztwory. W stanie uwodnionym tworzy on trwały krystaliczny hydrat, który jest rozpuszczalny w wodzie. Jest stosowany jako środek redukujący w przemyśle tekstylnym;

2) siarczan (VI) tlenek tytanu (siarczan tytanylu) (TiO)SO4). Może on występować w postaci bezwodnej i jest wtedy białym higroskopijnym proszkiem lub w jednej z wielu postaci uwodnionych, z których dihydrat (diwodzian) jest najbardziej stabilny. Stosowany jest jako zaprawa farbiarska w farbiarstwie;

3) disiarczan (VI) tytanu (Ti(SO4)2) jest białym higroskopijnym proszkiem o niskiej stabilności.

 

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

 

2833 11

  1. Sypki biały proszek zawierający więcej niż 98,5 % masy bezwodnego siarczanu disodu. Otrzymuje się go z mieszaniny mirabilitu (dekawodzianu siarczanu disodu) i tenardytu (bezwodnego siarczanu disodu) powstałych na otwartym powietrzu w wyniku naturalnego odwodnienie, które są gromadzone i wysyłane do fabryki, gdzie poddawane są procesom stopienia (usuwania wody), wirowania i suszenia.

Zastosowanie ORI 1 i 6.

Zob. również opinię 2530.90/2.