Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

 

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

2822 00 00

Tetratlenek trikobaltu o czystości około 96 % masy lub większej, otrzymany z wodorotlenku kobaltu.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja jest ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, z notą 1a) z działu 28, a także z treścią kodów CN 2822 00 00.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2084/91 z dnia 12 lipca 1991 r.