Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

 

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

2821 10 00

Sztucznie uzyskany tlenek żelaza o zawartości Fe2O3 około 95 % i zawartości tlenku glinowego oraz krzemionki około 4 %, wynikającego z procesu produkcji.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych zasad 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 1 a) do działu 28 i treść kodów CN 2821 i 2821 10 00 (patrz także: uwagi wyjaśniające Systemu Zharmonizowanego do pozycji 2821 część A).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2399/91 z dnia 6 sierpnia 1991 r.