Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

2824

Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowa

2824 90 00

Pozostałe

Określenia „minia ołowiana” i „minia pomarańczowa” — zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2824, pkt (2).