Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

SEKCJA VI

PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

Uwagi ogólne

Interpretacja uwag 1, 2 i 3 do sekcji, zob. uwagi ogólne Not wyjaśniających do HS do sekcji VI.