Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

 

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

2804 69 00

Krzem zawierający:

— więcej niż 98,7 % masy krzemu,

— 0,1 % masy lub więcej, lecz nie więcej niż 0,2 % masy glinu,

— mniej niż 0,1 % masy wapnia.

Krzem tego rodzaju jest zazwyczaj stosowany do produkcji alkilochlorosilanów.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja jest ustalona na podstawie zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących wykładni Nomenklatury Scalonej i określeń kodów CN 2804 i 2804 69 00.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/94 z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. L 176)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/94 z dnia 7 lipca 1994 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. U. L 252)