Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

 

V. SOLE I NADTLENOSOLE KWASÓW NIEORGANICZNYCH I METALI

2826

Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe

2826 19 10

Amonu lub sodu

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2826, pkt (A), (1) i (2).

2826 19 90

Pozostałe

Poza produktami wymienionymi w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2826, pkt (A), od (4) do (9), podpozycja ta obejmuje:

1) difluorek berylu (BeF2), produkt o szklistym wyglądzie i o gęstości około 2 g/cm3 i temperaturze topnienia rzędu 800 °C, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, stosowany jako półprodukt w metalurgii berylu. Jest on otrzymywany w wyniku kalcynacji fluoroberylanu amonu;

2) zasadowy fluorek berylu (5BeF2∙2BeO), także o szklistym wyglądzie i rozpuszczalny w wodzie, posiadający trochę większą gęstość (około 2,3 g/cm3).

2826 30 00

Heksafluoroglinian sodu (syntetyczny kriolit)

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2826, pkt (C), (1).

2826 90 80

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2826, pkt (B) i (C), od (2) do (5) z wyjątkiem heksafluorocyrkonianu dipotasu, który w szczególności jest objęty podpozycją 2826 90 10.