Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

2825

Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali

2825 70 00

Tlenki i wodorotlenki molibdenu

Podpozycja ta nie obejmuje technicznego tlenku molibdenu otrzymywanego przez proste prażenie koncentratów molibdenowych (podpozycja 2613 10 00).

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

2825 30

  1. Produkty o wysokiej zawartości pentatlenku wanadu, w handlu znane jako „stapiane tlenki wanadu” otrzymywane przez prażenie mechanicznie skoncentrowanych rud, takich jak karnotyt, z węglanem sodu i chlorkiem sodu, wyługowywanie wanadanów sodu, wytworzonych w środowisku wodnym, strącanie kwasem siarkowym pentatlenku wanadu; filtrowanie i stapianie.