Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub tym podobnych, otrzymanych w procesie maceracji tłuszczami (enfleurage) lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych

Niektóre naturalne składniki olejków eterycznych takie jak węglowodory terpenowe (na przykład pinen, kamfen, limonen) pogarszają aromat i najlepiej je usunąć.

Olejki eteryczne mogą być poddawane odterpenowaniu różnymi metodami w zależności od ich składu, w szczególności przez próżniową destylację frakcyjną, frakcyjną krystalizację przez schłodzenie do niskich temperatur, separację z użyciem rozpuszczalników itp.

Olejki eteryczne, które nadal zachowują swoje składniki terpenowe i olejki eteryczne, które ze względu na swoją naturę nie zawierają składników terpenowych (na przykład olejek wintergrinowy i olejek musztardowy), są traktowane jako „nieodterpenowane”.

3301 12 10

do

3301 19 80

Olejki eteryczne z owoców cytrusowych

Olejki te otrzymuje się prawie wyłącznie ze skórki owocu. Mają one przyjemny zapach, który jest podobny do zapachu owocu użytego do ich sporządzenia. Olejki z kwiatów pomarańczy lub olejki neroli nie są uważane za olejki eteryczne z owocu cytrusowego i klasyfikowane są do podpozycji 3301 29 41 lub 3301 29 91.

Odterpenowany olejek eteryczny jest olejkiem eterycznym, gdy zawartość węglowodorów monoterpenowych została częściowo lub całkowicie usunięta.

3301 90 10

Terpenowe produkty uboczne odterpenowanych olejków eterycznych

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 3301, pkt (C).

3301 90 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje:

1) koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, w ciekłych olejach lub w woskach lub podobnych substancjach (zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 3301, pkt (B));

2) wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych (zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 3301, pkt (D), od akapitu pierwszego do czwartego).