Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

Dział 34

MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, „WOSKI DENTYSTYCZNE” ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

Dział 34

Wykaz C INN

Macrogol ester

3402 13

25. (marzec 2000 r.)

Wykaz G INN

Polysorbate 20

3402 13

Polysorbate 21

3402 13

Polysorbate 40

3402 13

Polysorbate 60

3402 13

Polysorbate 61

3402 13

Polysorbate 80

3402 13

Polysorbate 81

3402 13

Polysorbate 85

3402 13

Tyloxa ol

3402 13

21. (marzec 1998 r.)