Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

Dział 35

SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

Dział 35

Klasyfikacja nowych produktów INN

(112 wykaz INN)

Klasyfikacja nowych produktów INN

(113 wykaz INN)

57 (marzec 2016)

Dział 35

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

55. (marzec 2015)

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

53. (marzec 2014)

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

49. (wrzesień 2012)

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

46. (wrzesień 2010)

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

43. (marzec 2009)

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

39. (marzec 2007)

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

36. (wrzesień 2005)

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

35. (marzec 2005)

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

31. (maj 2003)

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

29. (maj 2002)

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

25. sesja (marzec 2000)

Klasyfikacja pewnych produktów INN

Wykaz INN

23. (maj 1999)