Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

DZIAŁ 32

EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE SUBSTANCJE BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY

Uwaga 4

Określenie „roztwory”, użyte zarówno w niniejszej uwadze, jak i w uwadze 6 a) do działu 39, nie dotyczy roztworów koloidalnych.