Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1515 30 10

i

1515 30 90

Olej rycynowy i jego frakcje

Olej rycynowy zwany także „olejem z palmy Christi” lub „olejem kerva”.

Podpozycje te nie obejmują oleju Curcas (zwanego olejem przeczyszczającym) ekstrahowanego z nasion drzewa „Jatraopha curcas”, z rodziny Euphorbiaceae, często nazywanego „amerykańskim olejem rycynowym” lub „dzikim olejem rycynowym” (podpozycje od 1515 90 40 do 1515 90 99).

 

Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS)

 

Kod nomenklatury

Informacje na temat orzeczenia

1515

wykluczenie

Sygnatura orzeczenia:

C 410/08, C 411/08 i C 412/08

Data orzeczenia:

17 grudnia 2009 r.

Miejsce publikacji:

Dz.U. C 51 z dnia 27 lutego 2010, str. 9

Przedmiot postępowania

Kapsułki żelatynowe – Olej z ryb, kiełków pszenicy i czarnuszki siewnej – Pojęcie opakowania

Sentencja wyroku

Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2388/2000 z dnia 13 października 2000 r. należy interpretować w ten sposób, że:

– przetwory spożywcze podawane w formie kapsułek żelatynowych zawierających 600 mg koncentratu oleju z ryb tłoczonego na zimno oraz 22,8 mg koncentratu witaminy E w otoczce składającej się z 212,8 mg żelatyny, 77,7 mg glicerolu i 159,6 mg wody oczyszczonej, mające funkcję suplementu żywnościowego;

– przetwory spożywcze podawane w formie kapsułek żelatynowych zawierających 580 mg oleju z kiełków pszenicy w otoczce z 250 mg granulatu skrobi, mające funkcję suplementu żywnościowego;

– przetwory spożywcze podawane w formie kapsułek żelatynowych zawierających 500 mg tłoczonego na zimno oleju z czarnuszki siewnej, 38,7 mg oleju sojowego, 18,8 mg witaminy E, 16 mg masła skoncentrowanego, 10 mg lecytyny, 8,2 mg wosku, 8 mg pantotenianu wapnia, 0,2 mg kwasu foliowego i 0,11 mg biotyny w otoczce składającej się z 313,97 mg wywaru żelatynowego (47,3% żelatyny, 17,2% gliceryny, 35,5% wody), 4,30 mg pasty z  dwutlenku tytanu (50%) i  gliceryny (50%), jak również 1,73 mg pasty z  żółcieni chinolinowej (25%) i  gliceryny (75%), mające funkcję suplementu żywnościowego są objęte pozycją CN 2106.

 

 

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

 

Kod nomenklatury

Opis towaru

151590

  1. Olej kwasu arachidonowego (ARA), w postaci żółtego lub pomarańczowego płynu w temperaturze pokojowej, uzyskany poprzez fermentację z udziałem grzyba (Mortierella Alpina) z surowca takiego jak glukoza. Olej ma następujący profil glicerydowy: 95-98% triglicerydów i od 2 do 5% diglicerydów i monoglicerydów. Profil głównych kwasów tłuszczowych produktu składa się z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak od 40 do 45% kwasu arachidonowego i od 0 do 15% kwasu linolowego.

Olej ten może być stosowany jako składnik w żywności, karmie dla zwierząt, lekach lub kosmetykach.

 

Zastosowanie ORI 1, 4 i 6 (sesja 60)

 

 

 

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

1515 10

Olej zawierający kwas arachidonowy (ARA), w postaci naturalnie zmieszanych glicerydów, który przechodzi przez fermentację grzyba (Motierella Alpina), odwirowanie i oczyszczanie. Skład: 95-98% trigliceryd, 2-5% digliceryd i monogliceryd. Jeśli chodzi o trigliceryd, jest to kwas tłuszczowy głównie zawierający kwas arachidonowy, kwas rycynoleinowy, kwas linolenowy i inne kwasy tłuszczowe, itp. Produkt w temperaturze pokojowej jest jasnożółtym lub pomarańczowo-żółtym płynem i zmienia się w postać stałą poniżej 4 . Jest rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak heksan czy eter naftowy, ale nierozpuszczalny w wodzie.

57 (marzec 2016 r.)