UWAGI OGÓLNE

Z zastrzeżeniem wyjątków wyszczególnionych w Notach wyjaśniających do działu, niniejszy dział obejmuje:

(1)Wszelkie meble i ich części (pozycje od 9401 do 9403).

(2)Stelaże pod materace, materace i inne artykuły pościelowe lub podobne wyroby, wyposażone w sprężyny, wypchane, wyściełane lub wypełnione jakimkolwiek materiałem, albo wykonane z gumy komórkowej lub z tworzyw sztucznych, nawet pokryte (pozycja 9404).

(3)Lampy, oprawy lamp oświetleniowych i ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z jakiegokolwiek materiału (z wyłączeniem materiałów opisanych w uwadze 1. do działu 71.), ponadto reklamy świetlne, tablice podświetlane itp. znaki wyposażone w stałe źródło światła i ich części, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone (pozycja 9405).

(4)Budynki prefabrykowane (pozycja 9406).

W niniejszym dziale słowo „meble” oznacza:

(A)Jakiekolwiek artykuły „przemieszczalne” (nieobjęte bardziej szczegółową pozycją nomenklatury), które charakteryzują się tym, że są przystosowane do umieszczania na podłodze lub podłożu i są głównie przeznaczone do wyposażenia prywatnych mieszkań, hoteli, teatrów, kin, biur, kościołów, szkół, kawiarni, restauracji, laboratoriów, szpitali, gabinetów dentystycznych itp. lub statków, samolotów, wagonów kolejowych, pojazdów silnikowych, turystycznych przyczep mieszkalnych lub podobnych środków transportowych. (Należy zauważyć, że dla celów niniejszego działu za artykuły „przemieszczalne” uważane są meble, nawet gdy są przeznaczone do przymocowania do podłogi, np. krzesła na statkach). Podobne artykuły (meble do siedzenia, krzesła itp.) do użytku w ogrodach, na placach, promenadach itp. są również objęte tą kategorią przedmiotów.

(B)Następujące przedmioty:

(i)Kredensy, biblioteczki, pozostałe meble półkowe (włącznie z pojedynczymi półkami przedstawianymi ze wspornikami do mocowania ich do ściany) i zestawy meblowe przystosowane do zawieszenia lub przymocowania do muru, lub do postawienia jedno na drugim lub jedno obok drugiego, wykorzystywane do przechowywania różnych przedmiotów lub artykułów (książek, porcelany, naczyń kuchennych, wyrobów szklanych, bielizny, lekarstw, artykułów toaletowych, odbiorników radiowych i telewizyjnych, ozdób itp.) oraz oddzielnie występujące elementy zestawów meblowych.

(ii)Meble do siedzenia lub spania przystosowane do powieszenia lub przymocowania na ścianie.

Z wyjątkiem wyrobów określonych w podpunkcie (B) powyżej, określenie „meble” nie odnosi się do artykułów używanych jako meble, lecz przystosowanych do umieszczenia na innym meblu lub półce lub do wieszania na ścianie lub na suficie.

Dlatego dział niniejszy nie obejmuje innych przedmiotów ściennych, takich jak: wieszaki na okrycia, na czapki itp., wieszaki na klucze, kołki do wieszania szczotek do ubrań, wieszaki na gazety, ani też wyposażenia, takiego jak osłony na kaloryfery. Ponadto dział niniejszy nie obejmuje następujących typów wyrobów nieprzystosowanych do umieszczenia na podłodze takich jak: małe artykuły stolarki meblowej i małe wyroby meblowe z drewna (pozycja 4420) i wyposażenie biurowe (np. pudełka segregacyjne, pojemniki na dokumenty) z tworzyw sztucznych lub metali nieszlachetnych (pozycje 3926 i 8304).

Jednakże wyposażenie wbudowane (kredensy, osłony na kaloryfery itp.) lub przystosowane do wbudowania, występujące jednocześnie w budynkach prefabrykowanych objętych pozycją 9406 i tworzące ich integralną część, są klasyfikowane do tej pozycji.

Pozycje od 9401 do 9403 obejmują artykuły meblowe z dowolnego materiału (drewno, łozina, bambus, trzcina, tworzywa sztuczne, metale nieszlachetne, szkło, skóra wyprawiona, kamień, ceramika itp.). Takie meble pozostają w niniejszych pozycjach, nawet wyściełane, lub pokryte, z powierzchniami wykończonymi lub niewykończonymi, rzeźbione, inkrustowane, malowane ozdobnie, wyposażone w lustra lub inne szkło, lub na kółkach itp.

Jednakże należy zwrócić uwagę, że meble są wyłączone z niniejszej pozycji, jeśli zawierają więcej niż pomijalne elementy (np. monogramy, taśmy, okucia itp.) z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym (dział 71).

Artykuły meblowe występujące w postaci zdemontowanej lub niezmontowanej należy traktować jako artykuły meblowe zmontowane, pod warunkiem że występują razem. Odnosi się to do mebli, nawet zawierających osprzęt lub inne części, ze szkła, marmuru lub innych materiałów (np. drewniane stoły ze szklanymi blatami, drewniane szafy na ubrania z lustrami, pomocniki z marmurowymi blatami).

CZĘŚCI

Niniejszy dział obejmuje tylko części wyrobów, nawet w stanie surowym, objętych pozycjami od 9401 do 9403 i 9405, jeśli są identyfikowalne poprzez ich kształt lub inne szczególne cechy jako części przeznaczone wyłącznie lub głównie do artykułów objętych wyżej wymienionymi pozycjami. Są one klasyfikowane w niniejszym dziale, jeśli nie są gdzie indziej bardziej szczegółowo ujęte.

Części budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406, występujące oddzielnie, są we wszystkich przypadkach klasyfikowane we właściwych dla nich pozycjach.

Poza wyłączeniami opisanymi odrębnie w Notach wyjaśniających poniżej, niniejszy dział wyłącza również:

(a)Wałki dekoracyjne i profile, objęte pozycją 4409.

(b)Elementy z płyt wiórowych ponacinane, pokryte okładziną z tworzyw sztucznych lub innych materiałów, przeznaczone do przycinania i składania wzdłuż tych nacięć w kształcie litery „U” tak, aby uformować części meblowe (np. ścianki szuflady) (pozycja 4410).

(c)Płyty ze szkła (włączając lustra), z marmuru lub z innego kamienia, lub z dowolnego innego materiału, wymienionego w dział 68 lub 69, nawet przycięte do kształtu, jeśli nie są połączone z innymi częściami, które jednoznacznie identyfikują je jako części meblowe (np. lustra drzwi do szaf na ubrania).

(d)Sprężyny, zamki i inne części powszechnego użytku, jakie określono w uwadze 2. do sekcji XV, z metalu nieszlachetnego (sekcja XV) i podobne towary z tworzyw sztucznych (dział 39).

(e)Meble zabawki i lampy zabawki lub oprawy oświetleniowe (pozycja 9503).

(f)Artykuły kolekcjonerskie i antyki (dział 97).