3302-Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów.

3302 10-W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów

3302 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje następujące produkty, pod warunkiem że są one w rodzaju podstawowych surowców dla przemysłu perfumeryjnego, spożywczego lub napojów (np. w wyrobach cukierniczych, aromatach spożywczych lub aromatach do napojów) lub w innych przemysłach (np. do produkcji mydła):

(1)Mieszaniny olejków eterycznych.

(2)Mieszaniny rezinoidów.

(3)Mieszaniny wyekstrahowanych oleożywic.

(4)Mieszaniny aromatów syntetycznych.

(5)Mieszaniny złożone z dwóch lub więcej substancji zapachowych (olejków eterycznych, rezinoidów, wyekstrahowanych oleożywic lub syntetycznych aromatów).

(6)Mieszaniny dwóch lub więcej substancji zapachowych (olejków eterycznych, rezinoidów, wyekstrahowanych oleożywic, lub syntetycznych aromatów) z dodatkiem rozcieńczalników lub nośników, takich jak olej roślinny, dekstroza lub skrobia.

(7)Mieszaniny, nawet połączone z rozcieńczalnikiem lub nośnikiem lub zawierające alkohol, produktów objętych innymi działami (np. przypraw korzennych) z jedną lub kilkoma substancjami zapachowymi (olejkami eterycznymi, rezinoidami, wyekstrahowanymi oleożywicami lub aromatami syntetycznymi), pod warunkiem że substancje te stanowią bazę tej mieszaniny.

Produkty otrzymane przez usunięcie jednego lub więcej składników z olejków eterycznych, rezinoidów lub wyekstrahowanych oleożywic w wyniku czego skład uzyskanego produktu znacznie różni się od składu produktu wyjściowego, są również mieszaninami objętymi niniejszą pozycją. Przykładami takich produktów są olejek mentonowy (otrzymany przez wymrożenie olejku miętowego, następnie obróbkę kwasem borowym dla usunięcia większości mentolu i zawierający między innymi 63 % mentonu i 16 % mentolu), biały olejek kamforowy (otrzymany z olejku kamforowego przez wymrażanie i destylację dla usunięcia kamfory i safrolu i zawierający od 30 do 40 % cineolu plus dipentenu, pinenu, kamfenu, itp.) i geraniol (otrzymany przez destylację frakcyjną olejku cytronellowego i zawierający 50 do 70 % geraniolu razem z różnymi ilościami cytronellolu i nerolu).

Niniejszą pozycją objęte są zwłaszcza bazy zapachowe składające się z mieszanin olejków eterycznych i utrwalaczy, które nadają się do użytku dopiero po dodaniu alkoholu. Niniejsza pozycja obejmuje również roztwory w alkoholu (np. etylowym, izopropylowym) jednej lub kilku substancji zapachowych, pod warunkiem że roztwory te są surowcami w rodzaju stosowanych w przemyśle perfumeryjnym, spożywczym, napojów lub innych przemysłach.

Pozycja ta obejmuje również inne preparaty na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów. Produkty te mogą być alkoholowe lub bezalkoholowe i mogą być stosowane do produkcji napojów alkoholowych lub bezalkoholowych. Muszą one być na bazie jednej lub więcej substancji zapachowych opisanych w uwadze 2. do niniejszego działu, stosowanych głównie w celu nadania zapachu, a wtórnie do nadania smaku napojom. Preparaty takie zazwyczaj zawierają stosunkowo małą ilość substancji zapachowych, które charakteryzują dany napój; mogą one zawierać również soki, środki barwiące, środki zakwaszające, słodzące itd. pod warunkiem, że zachowują one swój charakter substancji zapachowych. W tej postaci preparaty te nie są przeznaczone do spożycia jako napoje i można je zatem odróżnić od napojów objętych działem 22.

Pozycja ta nie obejmuje złożonych preparatów alkoholowych i bezalkoholowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów na bazie substancji innych niż zapachowe opisanych w uwadze 2. do tego działu (pozycja 2106), jeśli nie są one dokładniej uwzględnione w innym miejscu nomenklatury.