UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje proch strzelniczy i gotowe materiały wybuchowe, a mianowicie mieszaniny charakteryzujące się tym, że zawierają tlen niezbędny do ich spalania, i że w trakcie spalania wydzielają duże objętości gazu w wysokiej temperaturze.

Niniejszym działem objęte są również niektóre niezbędne akcesoria, przeznaczone do zapalania tych produktów (spłonki nabojowe lub detonujące, detonatory elektryczne itp.

Do niniejszej pozycji klasyfikuje się również artykuły wykonane z produktów wybuchowych, piroforycznych, niepalnych lub łatwopalnych służące do wytworzenia efektu świetlnego, dźwiękowego, dymu, płomienia lub iskier (np. produkty pirotechniczne, zapałki, żelazo-cer, i niektóre materiały łatwopalne).

Niniejszy dział nie obejmuje odrębnych, chemicznie zdefiniowanych związków (zwykle klasyfikowanych do działu 28. lub 29.), oprócz niektórych paliw, o których mowa w części (II) (A), (II) (B) (1) i (II) (B) (2) Not wyjaśniających do pozycji 3606. Z tego działu wyłączona jest również amunicja objęta działem 93.