UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje większość produktów używanych zazwyczaj jako nawozy naturalne lub sztuczne.

Z drugiej jednak strony, dział ten nie obejmuje produktów, które raczej ulepszają glebę, aniżeli ją nawożą, takie jak:

(a)Wapno (pozycja 2522).

(b)Margiel oraz kompost (nawet zawierające naturalnie małe ilości pierwiastków użyźniających) (pozycja 2530).

(c)Torf (pozycja 2703).

Dział ten nie obejmuje również pierwiastków śladowych, które mają zastosowanie do nasion, liści lub gleby, aby wspomagać kiełkowanie nasion oraz wzrost roślin. Mogą one zawierać małe ilości pierwiastków nawozowych: azotu, fosforu i potasu, ale nie jako zasadnicze składniki (np. pozycja 3824).

Wyłączone są także gotowe media do hodowli roślin, takie jak gleba do doniczek oparta na torfie lub mieszaninie fosforu i piasku, lub torfu i gliny (pozycja 2703) i mieszance ziemi, piasku, gliny itp. (pozycja 3824). Wszystkie te produkty mogą zawierać małe ilości pierwiastków nawozowych: azotu, fosforu lub potasu.