DZIAŁ 14

MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje następujących produktów, które powinny być klasyfikowane do sekcji XI: materiałów roślinnych lub włókien z materiałów roślinnych w rodzaju stosowanych głównie do produkcji tkanin bez względu na stopień obróbki, lub pozostałych materiałów roślinnych, które zostały tak przetworzone, aby były odpowiednie wyłącznie do zastosowania jako materiały włókiennicze.
  2. Pozycja 1401 dotyczy, między innymi, bambusa (nawet rozszczepionego, przetartego wzdłużnie lub ciętego na długość, zaokrąglonego na końcach, bielonego, zabezpieczonego ognioodpornie, polerowanego lub barwionego), rozszczepionej łoziny, trzciny i tym podobnych, rdzeni trzcinopalmy rotang (rattan) oraz rozszczepionej lub ciągnionej trzcinopalmy rotang (rattan). Pozycja nie dotyczy wiórów drzewnych (pozycja 4404).
  3. Pozycja 1404 nie dotyczy wełny drzewnej (pozycja 4405) oraz kępek i pęczków z włosia przygotowanych do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli (pozycja 9603).