UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje tylko ziarna zboż, nawet znajdujące się w snopach lub kłosach. Ziarno uzyskane ze zbóż koszonych przed dojrzeniem pozostające w łuskach klasyfikowane jest jak zwykłe zboże. Świeże zboża (inne niż kukurydza cukrowa objęta działem 7.), nawet odpowiednie do wykorzystania jako warzywa, są klasyfikowane do niniejszego działu.

Ryż klasyfikowany jest do pozycji 1006, nawet gdy został wyłuskany, wybielony, wypolerowany, wyglazurowany, sparzony lub połamany, pod warunkiem że nie został poddany innej obróbce. Pozostałe rodzaje ziarna po wyłuskaniu lub poddaniu innej obróbce, jak na przykład opisane w pozycji 1104 (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające), wyłączone są z niniejszego działu.