UWAGI OGÓLNE

Dział niniejszy obejmuje różne materiały pochodzenia zwierzęcego, nieobrobione lub poddane wstępnemu procesowi obróbki, które normalnie nie są wykorzystywane jako żywność (z wyjątkiem krwi, jelit, pęcherzy i żołądków, niektórych zwierząt), a nie są objęte innymi działami nomenklatury.

Z działu niniejszego wyłączono:

(a)Tłuszcze zwierzęce (dział 2 lub 15).

(b)Skóry zwierząt niegotowane, jadalne (dział 2) lub ryb (dział 3). (Skóry takie po ugotowaniu klasyfikowane są do działu 16.).

(c)Jadalne płetwy ryb, głowy, ogony, pęcherze (pęcherze pławne) i pozostałe jadalne podroby ryb (dział 3)

(d)Gruczoły organoterapeutyczne lub inne narządy, suszone, nawet w proszku (dział 30).

(e)Nawozy pochodzenia zwierzęcego (dział 31).

(f)Skóry i skórki, surowe (z wyjątkiem skórek i części skórek ptasich, z piórami lub puchem, niewyprawionych, oczyszczonych, zdezynfekowanych lub poddanych obróbce konserwacyjnej, ale niewyprawionych w inny sposób) (dział 41).

(g)Skóry futerkowe (dział 43).

(h)Jedwab i wełnę oraz pozostałe surowce włókiennicze pochodzenia zwierzęcego (z wyjątkiem włosia końskiego i odpadów z włosia końskiego) (sekcja XI).

(ij)Perły naturalne lub hodowlane (dział 71).