Data ostatniej aktualizacji danych: 2019-12-05
Przeglądarka Taryfowa jest utrzymywana przez Departament Ceł  Ministerstwa Finansów w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR 4. Umożliwia dostarczenie dla administracji celno-skarbowej oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. W przeglądarce są prezentowane zarówno dane unijne pochodzące z systemu TARIC oraz polskie dane narodowe (podatki VAT i akcyza) oraz niektóre krajowe środki pozataryfowe nie zintegrowane w bazie TARIC. Przeglądarka udostępnia również kalkulator taryfowy,  udostępniający za pomocą web-serwisu - przeglądarki wszystkim użytkownikom zewnętrznym obliczeń wariantowych (kalkulacja możliwych wariantów w oparciu o niepełne dane, serwis dokona obliczeń dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich stosowania).
Ustaw datę bieżącą

Wiadomości dnia:

    Informujemy, że od dnia 26.11.2019 strona ISZTAR4 posiada nowy interfejs graficzny. Zapraszamy do zgłaszania komentarzy i uwag (link "Kontakt").

    W związku ze zmianą interfejsu graficznego, plik startowy ISZTAR4 można pobierać bezpośrednio ze strony przeglądarki ISZTAR4 (menu "Przeglądarka Taryfowa -> Pobieranie pliku startowego"). Dotychczasowa strona, z której można było pobierać plik będzie aktywna do końca roku 2019.

Pozostałe wiadomości