Data ostatniej aktualizacji danych: 2020-09-18
Przeglądarka Taryfowa jest utrzymywana przez Departament Ceł  Ministerstwa Finansów w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR 4. Umożliwia dostarczenie dla administracji celno-skarbowej oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. W przeglądarce są prezentowane zarówno dane unijne pochodzące z systemu TARIC oraz polskie dane narodowe (podatki VAT i akcyza) oraz niektóre krajowe środki pozataryfowe nie zintegrowane w bazie TARIC. Przeglądarka udostępnia również kalkulator taryfowy,  udostępniający za pomocą web-serwisu - przeglądarki wszystkim użytkownikom zewnętrznym obliczeń wariantowych (kalkulacja możliwych wariantów w oparciu o niepełne dane, serwis dokona obliczeń dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich stosowania).
Data symulacji
Ustaw datę bieżącą

Wiadomości dnia:

Informujemy, że zakończone zostały prace związane ze stworzeniem w systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4 nowej funkcjonalności - Alfabetycznego Indeksu Towarów (AIT).

Jest to narzędzie pomocnicze w klasyfikacji towarów, ułatwiające odnalezienie w Taryfie celnej towarów, które nie są w niej wymienione z nazwy. AIT ma za zadanie, w miarę szybkie i bezproblemowe odnalezienie w 4 cyfrowej pozycji, czy 6 cyfrowej podpozycji poszukiwanego towaru, a następnie odesłanie do obecnie istniejącego drzewa nomenklatury i umiejscowienie go w strukturze.

Zachęcamy do testowania nowej funkcjonalności, dostępniej w środowisku testowym pod adresem: https://ext-isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa_celna/GoodsIndexAlpha?lang=PL&date=20200724

oraz do wypełnienia dwóch ankiet:

- na temat satysfakcji z interfejsu AIT https://www.surveymonkey.com/r/TNKDSBD

- na temat użyteczności aplikacji https://www.surveymonkey.com/r/MVXR9G5

Informacje uzyskane za ich pośrednictwem są dla nas bardzo istotne. Ankiety proszę wypełniać w terminie do 15 sierpnia 2020 r.

Pozostałe wiadomości