Data ostatniej aktualizacji danych: 2024-07-16
Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

ISZTAR4 - Pomoc

1 Strona główna serwisu Taryfy celnej

Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów RP przedstawia Przeglądarkę Taryfową oraz Kalkulator Taryfowy

Przeglądarka Taryfowa umożliwia przeglądanie poprzez Internet danych taryfowych, przede wszystkim kodów nomenklatury i stawek celnych, a także innych danych związanych z Taryfą Celną.

Przy pomocy przeglądarki można:
 • Przeglądać dane dotyczące nomenklatury towarowej, stawek celnych i innych środków oraz informacji dodatkowych (w skład tej trzeciej kategorii wchodzą: Uwagi prawne, Noty wyjaśniające, Wiążąca Informacja Taryfowa, Listy towarów, Regulacje Klasyfikacyjne, Noty wyjaśniające do CN, Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej, Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego, Kompendium opinii klasyfikacyjnych oraz Decyzje Komitetu Kodeksu Zharmonizowanego);
 • Wyszukiwać wyrażenia tekstowe w obszarach wymienionych powyżej oraz w opisach kodów nomenklatury;
 • Wyszukiwać tablice korelacyjne
 • Wyszukiwać obszary geograficzne (kraje, region i grupy) przy użyciu kodów;
 • Przeglądać informacje wstępne.
 • Wyszukiwać dokumenty wymagane
 • Wyszukiwać kody dodatkowe
 • Wyszukiwać kontyngenty
Kalkulator Taryfowy pozwala na:
 • Kalkulację należności celnych oraz podatków w imporcie/eksporcie towarów
 • Kalkulację kodów dodatkowych Meursinga w oparciu o komponenty rolne
 • Przeglądanie informacji związanych z kursami wymiany walut.

Wybór jednego z dostępnych języków pozwala na wyświetlenie i/lub wyszukanie danych unijnych w tym języku oraz powoduje zmianę języka, w jakim obsługiwana jest Przeglądarka. Dane polskie są prezentowane wyłącznie w języku polskim. Niektóre strony, na których prezentowane są dane tekstowe istniejące jedynie w języku polskim, obsługiwane są zawsze w języku polskim niezależnie od wybranego języka interfejsu.

Na Stronie głównej wyświetlona jest także data ostatniej aktualizacji danych. Wskazuje ona, z jakiej daty pochodzą najbardziej aktualne dane, które można wyświetlić / wyszukać w przeglądarce i /lub użyć na potrzeby kalkulacji.

Data symulacji

Data, która wskazuje na obowiązujący stan prawny. Przeglądarka Taryfowa umożliwia wyszukanie danych zgodnych ze stanem prawnym na różne daty. Domyślnie jest to data bieżąca, w przypadku potrzeby wyszukania stanu prawnego na inną datę należy wpisać tę datę do pola Data symulacji. Zmiana daty symulacji spowoduje przeładowanie strony i wyczyszczenie wypełnionych pól formularza.

Przycisk Ustaw datę bieżącą służy do automatycznego powrotu do daty bieżącej wówczas, gdy wcześniej tę datę zmieniono.

2 Kalkulator taryfowy

2.1 Wariantowy kalkulator taryfowy

Kalkulator pozwala użytkownikowi na obliczanie należności celnych wykonywanych w oparciu o pełne lub częściowe zestawy danych.

Operacja ta może być wykonywana przez każdego użytkownika systemu ISZTAR4 oraz każdego nieautoryzowanego użytkownika.

2.1.1 Pola kalkulatora

Użytkownik wprowadza dane w następujących polach ( pola obligatoryjne oznaczono “*”):

Typ *

Określa czy kalkulacja dotyczy Przywozu/Wywozu

Kraj *

Kraj pochodzenia/przeznaczenia ( w zależności od wartości w polu Typ).

Kod towaru *

Kod nomenklatury (10 cyfr). Jeżeli użytkownik wprowadzi mniejszą ilość cyfr, system wyświetla drzewo nomenklatury do dalszego przeglądania. W przypadku wprowadzenia błędnego kodu, zostanie wyświetlony komunikat błędu „Nieprawidłowy kod”.

Masa brutto (kg)

Masa brutto – 16 cyfr włączając “.”.

Masa netto (kg) *

Masa netto – 16 cyfr włączając “.”.

Wartość celna (waluta pochodzenia) *

Wartość celna towarów w wybranej walucie. Pole akceptuje 18 cyfr włączając “.”.

Wartość statystyczna

Wartość statystyczna - Wartość towarów w chwili i miejscu wprowadzenia ich na polskie terytorium statystyczne.

Kod Meursinga

W sytuacji, kiedy wymagane jest wprowadzenie kodu dodatkowego Meursinga, System wyświetla odpowiedni komunikat. W przypadku, kiedy użytkownik zna kod, może go wprowadzić bezpośrednio. W przypadku, gdy kod nie jest znany, użytkownik może kliknąć na ikonkę „lupy” umiejscowioną po prawej stronie pola kodu Meursinga. Spowoduje to otwarcie okna kalkulatora kodu Meursinga. Użytkownik wybiera wartości w następujących polach:
 • Zawartość tłuszczu mlecznego
 • Białko w mleku
 • Skrobia/glukoza
 • Sacharoza/ cukier inwertowany/izoglukoza
System wyświetla odpowiadający wprowadzonym wartościom podlinkowany kod Meursinga. Użytkownik klika link i kod zostaje automatycznie wprowadzony w odpowiednie pole kalkulatora.

Jednostka miary

Jednostka dodatkowa, jeżeli jest to sygnalizowane przez System, musi zostać wybrana z listy dostępnych jednostek dodatkowych z kwalifikatorami.

Użytkownik wprowadza wartość i wybiera przycisk “Dodaj”. Wybrana jednostka dodatkowa zostanie dodana do listy.

W celu usunięcia jednostki dodatkowej z listy, użytkownik wybiera daną jednostkę oraz przycisk „Usuń”.

UWAGA: W przypadku jednostki dodatkowej DTNR i/lub DAP w polu „Ilość/Polaryzacja (dla DTNR i DAP)” wpisujemy POLARYZACJĘ.

Kody dodatkowe

Koniecznosć wprowadzenia czterocyfrowych kodów dodatkowych jest sygnalizowana przez System. Kody w wyświetlanych przez System komunikatach są podlinkowane. Użytkownik może wprowadzić kod dodatkowy klikając odpowiedni link.

2.1.2 Wyniki kalkulacji

Po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu kalkulatora, użytkownik wybiera przycisk “ Oblicz cło”.

System wyświetla wyniki kalkulacji zawierające następujące informacje:

Kursy wymiany walut

Kurs wymiany EUR dla wybranej waluty.
Scenariusze kalkulacyjne
Dla każdego scenariusza wyswietlane są następujące informacje:
 • Warunki ogólne
 • Środki wraz ze szczegółami dotyczacymi obszaru geograficznego, obowiązywania, wyrażenia stawki
 • Pole 47 formularza SAD zawierające szczegóły dotyczące płatności

2.2 Standardowy kalkulator taryfowy

Kalkulator pozwala użytkownikowi na obliczanie należności celnych wykonywanych w oparciu o pełne lub częściowe zestawy danych.

Operacja ta może być wykonywana przez każdego użytkownika systemu ISZTAR4 oraz każdego nieautoryzowanego użytkownika.

2.2.1 Pola kalkulatora

Użytkownik wprowadza dane w następujących polach ( pola obligatoryjne oznaczono “*”):

Typ *

Określa czy kalkulacja dotyczy Przywozu/Wywozu

Kraj *

Kraj pochodzenia/przeznaczenia ( w zależności od wartości w polu Typ).

Kod towaru *

Kod nomenklatury (10 cyfr). Jeżeli użytkownik wprowadzi mniejszą ilość cyfr, system wyświetla drzewo nomenklatury do dalszego przeglądania. W przypadku wprowadzenia błędnego kodu, zostanie wyświetlony komunikat błędu „Nieprawidłowy kod”.

Masa brutto (kg)

Masa brutto – 16 cyfr włączając “.”.

Masa netto (kg) *

Masa netto – 16 cyfr włączając “.”.

Wartość celna (waluta pochodzenia) *

Wartość celna towarów w wybranej walucie. Pole akceptuje 18 cyfr włączając “.”.

Wartość statystyczna

Wartość statystyczna - Wartość towarów w chwili i miejscu wprowadzenia ich na polskie terytorium statystyczne.

Kod preferencji *

Są to kody używane do wypełniania pola 36 deklaracji celnej.

Kod procedury

Są to kody poprzedniej procedury celnej i szczegółów procedury.

Numer kontyngentu

Jest to numer porządkowy kontyngentu.

Kod Meursinga

W sytuacji, kiedy wymagane jest wprowadzenie kodu dodatkowego Meursinga, System wyświetla odpowiedni komunikat. W przypadku, kiedy użytkownik zna kod, może go wprowadzić bezpośrednio. W przypadku, gdy kod nie jest znany, użytkownik może kliknąć na ikonkę „lupy” umiejscowioną po prawej stronie pola kodu Meursinga. Spowoduje to otwarcie okna kalkulatora kodu Meursinga. Użytkownik wybiera wartości w następujących polach:
 • Zawartość tłuszczu mlecznego
 • Białko w mleku
 • Skrobia/glukoza
 • Sacharoza/ cukier inwertowany/izoglukoza
System wyświetla odpowiadający wprowadzonym wartościom podlinkowany kod Meursinga. Użytkownik klika link i kod zostaje automatycznie wprowadzony w odpowiednie pole kalkulatora.

Data kalkulacji

Jest to data dla kalkulacji cła.

Data dla kalkulacji ceł antydumpingowych

Jest to data dla kalkulacji ceł antydumpingowych i wyrównawczych.

Data dla kalkulacji podatku akcyzowego

Jest to data dla kalkulacji podatku akcyzowego.

Data dla kalkulacji podatku VAT

Jest to data dla kalkulacji podatku VAT.

Data dla kursu wymiany walut

Jest to data dla kursu wymiany walut.

Jednostka miary

Jednostka miary, jeżeli jest to sygnalizowane przez System, musi zostać wybrana z listy dostępnych jednostek dodatkowych z kwalifikatorami.

Użytkownik wprowadza wartość i wybiera przycisk “Dodaj”. Wybrana jednostka miary zostanie dodana do listy.

W celu usunięcia jednostki miary z listy, użytkownik wybiera daną jednostkę oraz przycisk „Usuń”.

UWAGA: W przypadku jednostki dodatkowej DTNR i/lub DAP w polu „Ilość/Polaryzacja (dla DTNR i DAP)” wpisujemy POLARYZACJĘ.

Korekta

Korekta, jeżeli jest to sygnalizowane przez System, musi zostać wybrana z listy dostępnych.

Użytkownik wprowadza wartość i wybiera przycisk “Dodaj”. Wybrana korekta zostanie dodana do listy.

W celu usunięcia korekty z listy, użytkownik wybiera daną korektę oraz przycisk „Usuń”.

Kody dokumentów

Kody dokumentu, jeżeli jest to sygnalizowane przez System, musi zostać wybrany z listy dostępnych kodów.

Użytkownik wprowadza wartość i wybiera przycisk “Dodaj”. Wybrany kod dokumentu zostanie dodany do listy.

W celu usunięcia informacji dodatkowej z listy, użytkownik wybiera daną informację oraz przycisk „Usuń”.

Dodatkowe kody procedur parametryzacji

Kody szczegółów procedury, jeżeli jest to sygnalizowane przez System, musi zostać wybrana z listy dostępnych.

Użytkownik wprowadza wartość i wybiera przycisk “Dodaj”. Wybrany kod zostanie dodana do listy.

W celu usunięcia kodu z listy, użytkownik wybiera daną informację oraz przycisk „Usuń”.

Kody dodatkowe

Koniecznosć wprowadzenia czterocyfrowych kodów dodatkowych jest sygnalizowana przez System. Kody w wyświetlanych przez System komunikatach są podlinkowane. Użytkownik może wprowadzić kod dodatkowy klikając odpowiedni link.

2.2.2 Wyniki kalkulacji

Po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu kalkulatora, użytkownik wybiera przycisk “ Oblicz cło”.

System wyświetla wyniki kalkulacji zawierające następujące informacje:

Kursy wymiany walut

Kurs wymiany EUR dla wybranej waluty.
Wyniki kalkulacji
Wyswietlane są następujące informacje:
 • Warunki ogólne
 • Środki wraz ze szczegółami dotyczacymi obszaru geograficznego, obowiązywania, wyrażenia stawki
 • Pole 47 formularza SAD zawierające szczegóły dotyczące płatności

2.3 Kursy przeliczeniowe walut

W przeglądarce prezentowane są celne kursy przeliczeniowe Euro w stosunku do walut państw członkowskich UE, używane w rozliczeniach celnych. Tabela prezentuje kursy walut obowiązujące w dniu określonym w polu „Data ważności danych”.

Pod tabelą jest pokazywana informacja o miejscu publikacji kursów walut w Dzienniku Urzędowym UE. Warunkiem pojawienia się informacji jest jej wprowadzenie w Bazie Danych Taryfy Centralnej.

2.4 Kod Meursinga

Kalkulator Meursinga pozwala na obliczenie kodu Meursinga, bądź wyświetlenie wartości komponentów w oparciu o znany kod.

W celu oblicznia kodu, użytkownik wybiera wartości w następujących polach:
 • Zawartość tłuszczu mlecznego
 • Białko w mleku
 • Skrobia/glukoza
 • Sacharoza/ cukier inwertowany/izoglukoza

System wyświetla odpowiadający wprowadzonym wartościom podlinkowany kod Meursinga.

Możliwe jest także wprowadzenie kodu Meursinga i wyświetlenie odpowiadającego mu składu komponentów.

3 Przeglądarka Taryfowa

3.1 Przeglądanie taryfy

W ekranie Przeglądanie Taryfy można wykonać następujące operacje:

 • Przeglądanie drzewa nomenklatury
 • Wyświetlanie stawek celnych i innych środków
 • Wyświetlanie informacji dodatkowych

Logika wprowadzania kryteriów opisana jest w Kryteriach wyświetlania.

3.1.1 Przeglądanie drzewa nomenklatury

Nomenklatura towarowa, czyli zbiór kodów towarów, zbudowana jest jako hierarchicznie uporządkowane drzewo. Po kliknięciu przycisku Przeglądanie drzewa nomenklatury Przeglądarka Taryfowa wyświetla ekran Drzewo nomenklatury , z listą sekcji. Z tej listy, klikając numer wybranej sekcji, można przejść do listy działów (kod dwucyfrowy), następnie odpowiednio do listy pozycji (kod czterocyfrowy), podpozycji (kod sześciocyfrowy), nomenklatury scalonej - CN (kod ośmiocyfrowy) oraz nomenklatury TARIC (kod dziesięciocyfrowy), która znajduje się na najniższym poziomie drzewa.

Do wszystkich sekcji dodane są dwa linki: Uwagi i Noty. Pierwszy link pozwala przejść do uwag prawnych do sekcji, natomiast drugi do not wyjaśniających do sekcji. Nie znaczy to, że do każdej sekcji dowiązane są fizycznie uwagi i noty; w rzeczywistości tylko niektóre sekcje mają aktualnie takie dowiązania. Linki wskazują jednak, że t Uwagi i Noty mogą być dowiązane do dowolnych sekcji.

Układ ekranu na poziomie działów i pozycji jest analogiczny. Jedyną różnicą jest to, że do pozycji mogą być dowiązane tylko noty.

Niekiedy do kodu na danym poziomie dowiązany jest link przypisu, oraz Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT). Wybranie linku WIT przekieruje użytkownika do systemu BTI EU.

Zamiast rozwijać drzewo krok po kroku można od razu przejść do wyszukiwanego kodu wpisując go do pola Kod nomenklatury i klikając przycisk ”Przeglądaj drzewo nomenklatury”. Przeglądarka wyświetla wyszukiwany kod pokazując go w kontekście sąsiednich kodów

Z ekranu Drzewo nomenklatury można przejść bezpośrednio do ekranu Stawki celne. Jest to możliwe poprzez kliknięcie kodu nomenklatury na najniższym poziomie, to znaczy, takiego, który nie ma już kodów hierarchicznie niższych. Od tego kodu przechodzi się do środków, które są do niego dowiązane.

Uwaga: Wprowadzenie kryterium w polu informacji dodatkowej przy przeglądaniu drzewa nomenklatury nie ma wpływu na przebieg operacji.

3.1.2 Wyświetlanie stawek celnych i innych środków

Środkami są stawki celne, podatki (VAT oraz akcyzowy) oraz ograniczenia pozataryfowe, które są dowiązane do kodów nomenklatury.

Środki wyświetlane są zawsze dla określonego kodu nomenklatury. Po wpisaniu kodu, Przeglądarka Taryfowa wyświetla wszystkie środki dowiązane do tego kodu, dla wszystkich krajów pochodzenia/przeznaczenia. Jeśli oprócz kodu wpisano też jako kryterium kraj pochodzenia/przeznaczenia, otrzymane rezultaty dotyczyć będą tylko tych środków, które dowiązane są jednocześnie do określonego kodu nomenklatury oraz do wybranego kraju pochodzenia/przeznaczenia.

Uwaga: Wprowadzenie informacji dodatkowej jako kryterium nie ma wpływu na przebieg operacji wyświetlania środków.

Po wprowadzeniu kryterium (kryteriów) i zainicjowaniu operacji, przeglądarka wyświetla ekran Stawki celne, w którym prezentowane są kolejno kod wraz z opisem towaru, jednostka miary, ograniczenia dotyczące wywozu i/lub przywozu towaru (wraz ze stosownymi przypisami i aktami prawnymi) oraz stawki celne dla poszczególnych krajów lub konkretnego kraju (także wraz ze stosownymi przypisami, aktami prawnymi i kodami dodatkowymi).

Kliknięcie na kod przypisu, aktu prawnego i kodu dodatkowego otwiera ekran ze szczegółowymi informacjami. Na ekranie prezentującym tekst opisu kodu dodatkowego prezentowany jest niekiedy link do tekstu przypisu do tego kodu.

Niektóre stawki mają link do tak zwanego komponentu rolnego (kodu Meursinga). Po kliknięciu tego linku wyświetla się ekran Skład towarów ,w którym, po wprowadzeniu stosowanych wartości, można obliczyć dodatkowe cło na niektóre produkty rolne.

Czasami stosowanie środka lub wysokość stawki są uzależnione od spełnienia określonych warunków. W takim przypadku pod środkiem wyświetlany jest link Warunki stosowania środka. Po kliknięciu tego linku wyświetla się ekran prezentujący informację o warunkach.

Jeśli środek jest dowiązany do grupy krajów, zdarza się, że niektóre kraje należące do grupy są wyłączone spod jego stosowania - wówczas przy kodzie grupy znajduje się skrót wył. wraz z kodem kraju wyłączonego.

Stawki celne wyświetlane są w porządku alfabetycznym, zgodnie z obszarami geograficznymi, do których są dowiązane, z tym, że na początku prezentowane są zawsze środki dowiązane do wszystkich krajów (erga omnes).

Klikając kod kraju lub grupy krajów otrzymuje się stosowne informacje na ich temat na ekranie Obszary geograficzne.

Na ekranie Środków wyświetlana jest lista grup nomenklatury powiązanych bieżącym kodem nomenklatury bądź kodem nadrzędnym w hierarchii. Element listy składa się z konkatenacji kodu i opisu grupy.

3.1.3 Wyświetlanie informacji dodatkowych

Informacje dodatkowe obejmują: Uwagi prawne, Noty wyjaśniające, Wiążąca Informacja Taryfowa, Listy towarów, Regulacje Klasyfikacyjne, Noty wyjaśniające do CN, Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej, Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego, Kompendium opinii klasyfikacyjnych oraz Decyzje Komitetu Kodeksu Zharmonizowanego.

Wyświetlanie informacji dodatkowych polega na wyświetleniu wszystkich informacji (w ramach jednego z wymienionych wyżej obszarów), które dowiązane są do kodu nomenklatury wpisanego jako kryterium. Gdy, na przykład, wpisano kod 0101 00 00 00 oraz wybrano obszar informacji dodatkowych: „Uwagi prawne”, przeglądarka wyświetla wszystkie uwagi prawne, które są dowiązane do kodu 0101 00 00 00. Wyświetlane są tylko te informacje dodatkowe, które są ważne na wprowadzoną datę ważności danych.

Niezależnie od tego, czy do wpisanego kodu dowiązana jest jedna czy więcej informacji dodatkowych, wyszukane informacje wyświetlane są na początku jako lista identyfikatorów. Po kliknięciu odpowiedniego identyfikatora, w Przeglądarce Taryfowej wyświetla się cała informacja dodatkowa.

W przypadku, gdy do wpisanego kodu nie jest dowiązana żadna informacja dodatkowa, przeglądarka wyświetla odpowiedni komunikat.

Kryteria wyświetlania przy Przeglądaniu Taryfy
Kod nomenklatury
Kod umożliwiający hierarchiczną klasyfikację towarów. Po wpisaniu kodu Przeglądarka Taryfowa wyświetla kod w drzewie nomenklatury lub środki dowiązane do kodu lub informacje dodatkowe, w których kod występuje. Gdy oprócz kodu wpisano też kraj pochodzenia/przeznaczenia, przeglądarka wyświetla wyłącznie środki. Kod musi mieć poprawny format, to znaczy być kodem dwu-, cztero-, sześcio-, ośmio- lub dziesięciocyfrowym. Nie jest konieczne wstawianie spacji po czwartej, szóstej i ósmej cyfrze.
Kraj pochodzenia/przeznaczenia (tylko dla środków)
Kraj, z którego pochodzi lub do którego wysyłany jest towar obciążony stawką celną lub innym środkiem. Po wprowadzeniu kraju, Przeglądarka Taryfowa wyświetla wszystkie środki dowiązane do tego kraju.

Oprócz kraju musi być też wprowadzony kod nomenklatury wskazujący na towar, o który chodzi. Jeśli nie wprowadzono kodu, przeglądarka nie wyszukuje żadnych środków.

Informacje dodatkowe
Są to informacje dowiązane do kodu nomenklatury. Możliwe jest wyświetlanie tych dowiązań tylko dla jednego obszaru wyszukiwania. Po wprowadzeniu kodu nomenklatury i wybranego obszaru, Przeglądarka Taryfowa wyświetla informacje dodatkowe, w których występuje wprowadzony kod. Jeśli w wybranym obszarze nie występuje kod nomenklatury wprowadzony jako kryterium, przeglądarka wyświetla odpowiedni komunikat.

Jeśli nie wprowadzono kodu, przeglądarka nie wyświetla żadnych informacji dodatkowych.

Wyszukiwanie tekstowe jest wyszukiwaniem informacji dodatkowych, uzupełnionych przez Opisy kodów nomenklatury, według wyrażenia tekstowego. Gdy, na przykład, wprowadzono wyrażenie „saletra” oraz wybrano obszar informacji dodatkowych: „Uwagi prawne”, Przeglądarka Taryfowa wyświetla wszystkie uwagi prawne, w których występuje słowo „saletra”. Przeszukiwane są tylko te informacje dodatkowe, które są ważne na wprowadzoną datę ważności danych.

Niezależnie od tego, czy w wybranym obszarze wyszukiwania znaleziono jedno czy więcej wystąpień wprowadzonego wyrażenia, wyszukane informacje wyświetlane są na początku jako lista identyfikatorów. Po kliknięciu odpowiedniego identyfikatora, w przeglądarce wyświetla się cała informacja dodatkowa z podświetlonymi wystąpieniami wyrażenia tekstowego.

3.2.1 Wskazówki do wyszukiwania tekstowego

Na ekranie Wyrażenie tekstowe należy wprowadzić poszukiwane słowo lub inny wzorzec wyszukiwania (część słowa lub zdania, ewentualnie ze znakami specjalnymi lub operatorami).

Dla wyszukania informacji w oparciu o część słowa, używamy symbolu gwiazdki „*”. Na przykład wyszukując „opak*” wszystkie informacje zawierające „opak_” takie jak „opakowaniach”, „opakowań”, „opakowania” zostaną wyświetlone.

Można wprowadzać także kilka wyrażeń tekstowych. Aby otrzymać informacje, w których występują wszystkie wyrażenia, należy połączyć wyrażenia operatorem AND. Aby otrzymać informacje, w których występuje przynajmniej jedno wyrażenie, należy połączyć wyrażenia operatorem OR.

Wyszukiwarka nie rozróżnia wielkości liter. Takie same rezultaty otrzyma się wyszukując: „Mięso”, „MIĘSO” oraz „mięso”.

Jeżeli użytkownik chce wyszukać wyrażenie tekstowe we wszystkich dostępnych obszarach wprowadza wyrażenie do wyszukania do pola „Wyrażenie tekstowe” a w polu „Informacje dodatkowe” wybiera opcję „Wszystkie obszary”.

Wynikiem wyszukiwania jest w takim wypadku ekran z listą wszystkich dostępnych obszarów z pola „Informacje dodatkowe” wraz ze statystykami wyszukiwania danych. Statystyki dotyczą wyszukiwania danych na daną datę ważności danych i w wybranym języku danych (dla BDTC). Elementy listy są linkami, po wejściu w link dla konkretnego obszaru otrzymuje się listę identyfikatorów jak w wypadku wyszukiwania dla tego obszaru.

Dokładniejsze zasady wyszukiwania opisane są w przykładach poniżej.

3.2.2 Przykłady wyszukiwania

Przy wyszukiwaniu tekstowym można posługiwać się specjalnymi operatorami, które definiują zakres wyszukiwanych wyrażeń. Poniższa lista przedstawia przykłady możliwych do wykorzystania operatorów. Podane przykłady dotyczą opisów kodów nomenklatury w języku polskim. Głównym celem listy jest przedstawienie logiki wyszukiwania, może zatem się zdarzyć, że w wyniku zmian Taryfy Celnej konkretne rezultaty wyszukiwania będą wyglądały nieco inaczej.

AND (&)
Operator AND jest używany do wyszukiwania tekstów zawierających przynajmniej jedno wystąpienie każdego z wyszukiwanych wyrażeń. Operator AND może występować razem z każdym innym operatorem.

Przykład: wyszukując „opakowania AND detalicznej” otrzymuje się: „opakowania do sprzedaży detalicznej”.

OR (|)
Operator OR jest używany do wyszukiwania tekstów zawierających przynajmniej jedno wystąpienie któregokolwiek z wyszukiwanych wyrażeń. Operator OR może występować razem z każdym innym operatorem.

Przykład: wyszukując „ziemniaki OR mięso” otrzymuje się wyrażenia, w których występują albo „ziemniaki” albo „mięso”, albo oba te słowa.

Uwaga: kombinacja operatora AND z operatorem OR:
Operator AND wyprzedza operator OR. Można jednak zmienić tę regułę poprzez użycie nawiasów. Wyszukując "mięso OR owoce AND świeże" otrzymuje się wszystkie wyrażenia, które zawierają "mięso" oraz wszystkie te, które zawierają zarówno "owoce" jak i "świeżę". Wyszukując "(mięso OR owoce) AND świeże" otrzymuje się wszystkie opisy, które zawierają "świeże" oraz przynajmniej jedno z wyrażeń "mięso" lub "owoce".

Operator znaku (*)
Operator * oznacza, że w pozycji reprezentowanej przez * może pojawić się jakikolwiek znak lub znaki. Operator * może być używany w dowolnym miejscu słowa

Przykład: Wyszukując “pak*”, rezultaty zawierają “pakowany”, “pakowania”, "Pakistan”, “pakowane” itd.

Operator znaku (?)
Operator znaku zapytania oznacza, że w pojedynczej pozycji reprezentowanej przez znak zapytania może pojawić się jakikolwiek znak. Operator znaku zapytania może zostać użyty w jakimkolwiek miejscu w słowie .

Przykład: Wyszukując “processe?”, wyniki zawierają “processes” i “processed”.

Operator wyszukiwania tematycznego ($) – używany tylko w j. angielskim
Operator $ rozszerza wyszukiwanie włączając w nie wszystkie wyrażenia mające ten sam temat lub źródło co wyrażenie wyszukiwane. Operator $ można wpisać tylko na początku słowa.

PrzykładWyszukując “$live”, rezultaty zawierają “Liver” i “living

Operator wyszukiwania rozmytego (~) - używany tylko w j. angielskim
Operator ~ rozszerza wyszukiwanie włączając w nie wszystkie wyrażenia mające pisownię podobną do wyrażenia wyszukiwanego. Operator ~może się pojawić tylko na początku słowa.

3.2.3 Kryteria wyszukiwania dla wyszukiwania tekstowego

Wyrażenie tekstowe

Wyrażenie będące tekstem lub jego fragmentem. Po wprowadzeniu wyrażenia, Przeglądarka Taryfowa wyszukuje tekst w wybranej kategorii informacji dodatkowych. Domyślnym obszarem wyszukiwania są Opisy kodów nomenklatury.

Informacje dodatkowe

Informacje, w których wyszukuje się wprowadzone wyrażenie tekstowe. Informacje dodatkowe obejmują: Opisy kodów nomenklatury, Regulacje Klasyfikacyjne, Uwagi prawne, Noty wyjaśniające, Listy towarów, Regulacje Klasyfikacyjne, Noty wyjaśniające do CN, Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej, Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego, Kompendium opinii klasyfikacyjnych oraz Decyzje Komitetu Kodeksu Zharmonizowanego.

Po wprowadzeniu wyrażenia i wybranego obszaru, przeglądarka wyświetla informacje dodatkowe, w których występuje wprowadzone wyrażenie. Jeśli w wybranym obszarze nie występuje wyrażenie wprowadzone jako kryterium, przeglądarka wyświetla odpowiedni komunikat.

3.3 Tablica korelacyjna

W nomenklaturze towarowej TARIC mogą zostać wprowadzone zmiany (zmiany w kodach 10-cyfrowych).

Tablica korelacyjna jest narzędziem pozwalającym użytkownikom na łatwe ustalenie, które kody nomenklatury uległy zmianie.

Typ

Dotyczy określenia Eksportu/Importu.

Typ korelacji

Typ korelacjo określa typ wyświetlonych rezultatów (Nowe kody/Kody wygasłe). Po wprowadzeniu kodu, w pierwszym przypadku System wyświetla nowe kody z kodami wygasłymi oraz datę początkową zastąpienia. W drugim przypadku, kody wygasłe z kodami, które je zastąpiły oraz datę początkową zastąpienia.

Kod nomenklatury

Po wprowadzeniu kodu nomenklatury towarowej wyszukiwarka wyświetla informację o kodzie, czy jest on wygasły i zastąpiony przez inny kod.

Data początkowa

Data początkowa wyszukiwania tablicy korelacyjnej.

Data końcowa

Data końcowa wyszukiwania tablicy korelacyjnej.

3.4 Wyszukiwanie obszaru geograficznego

Wyszukiwanie obszaru geograficznego polega na wyszukiwaniu kraju albo grupy krajów.

Kraj wyszukuje się poprzez wpisanie kodu kraju ISO (np. "PL"), lub nazwy kraju (np. "Polska"). Otrzymany wynik obejmuje, oprócz kodu kraju ISO i nazwy kraju, także kody wszystkich grup krajów, do których należy wyszukiwany kraj.

Grupę krajów wyszukuje się poprzez wpisanie kodu grupy (np. "1011"). Otrzymany wynik obejmuje listę wszystkich krajów, które należą do tej grupy. Oprócz tego przy każdym kraju podana jest też lista wszystkich grup krajów, do których kraj należy.

3.4.1 Kryteria wyszukiwania dla obszaru geograficznego

Kod kraju ISO

Kod kraju nadany przez Międzynarodową Organizację Standardów (ISO) pod numerem 3166-2 Alpha code. Po wprowadzeniu kodu Przeglądarka Taryfowa wyszukuje nazwę kraju, oraz kody grup krajów, do których należy kraj.

Nazwa kraju

Nazwa kraju. Po wprowadzeniu nazwy Przeglądarka Taryfowa wyszukuje kod kraju ISO, oraz kody grup krajów, do których należy kraj.

Kod grupy krajów

Kod grupy krajów, do której należą co najmniej dwa kraje. Po wprowadzeniu kodu Przeglądarka Taryfowa wyszukuje kody krajów ISO, oraz nazwy krajów, które należą do wyszukanej grupy. Wyświetlone też są inne grupy krajów, do których należą kraje.

3.5 Przeglądanie informacji wstępnych

Informacje wstępne obejmują informacje zawarte w pierwszym tomie Taryfy Celnej. Przeglądarka Taryfowa wyświetla całość tych informacji. Są one wyświetlane dla ustawionej uprzednio daty symulacji.

3.6 Noty do HS

Informacje wstępne obejmują informacje zawarte w pierwszym tomie Taryfy Celnej. Przeglądarka Taryfowa wyświetla całość tych informacji. Są one wyświetlane dla ustawionej uprzednio daty symulacji.

3.7 Dokumenty wymagane

Dokumenty wymagane identyfikują licencje, certyfikaty, i inne dokumenty wymagane do prezentacji przy składaniu deklaracji importowych/eksportowych. Dokumenty wymagane nie stanowią odrębnych typów środków, ale warunki typów środków, np. preferencje. Użytkownik ma możliwość wyszukania i przeglądania szczegółów dokumentu wymaganego.

Kod

Kod dokumentu wymaganego. Po wprowadzeniu kodu zostaje wyszukany dany dokument.

Opis

Opis dokumentu wymaganego. Po wprowadzeniu opisu, lub jego części zostanie wyświetlony dokument/dokumenty, których opis zawiera słowa wprowadzone w okno wyszukiwania.

3.8 Kody dodatkowe

Kod dodatkowy jest wykorzystywany opcjonalnie przy tworzeniu środków

Kod

Kod dodatkowy. Po jego wprowadzeniu zostaje wyszukany kod wraz z opisem

Opis

Opis kodu dodatkowego. Po wprowadzeniu opisu, lub jego części zostanie wyświetlony kod dodatkowy.

3.9 Wyszukiwanie kontyngentu

Funkcja pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie kontyngentów zdefiniowanych w systemie. Kontyngenty są wyszukiwane przy użyciu numeru kontyngentu, kodu kraju, statusu krytycznego i stanu.

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania, system wyświetla listę znalezionych kontyngentów. W celu przeglądania szczegółów kontyngentu, użytkownik wybiera „Szczegóły”.

3.9.1 Przeglądanie kontyngentu

Numer kontyngentu

Identyfikator specyficzny dla numeru kontyngentu identyfikujący jednoznacznie kontyngent.

Status krytyczny

Wskaźnik statusu krytycznego dla definicji kontyngentu.

Kraj pochodzenia

Obszar geograficzny pochodzenia określa obszar geograficzny (kraj, region lub grupę geograficzną), do którego kontyngent ma zastosowanie.

Stan

Określa stan kontyngentu: otwarty, zablokowany, odblokowany itd.

Szczegóły

Szczegółowe informacje dotyczące stanu, salda, związanych kodów nomenklatury oraz powiązanych podkontyngentów.

3.10 Pobieranie pliku startowego

Funkcja ta umożliwia użytkownikom, którzy zamierzają załadować do swoich systemów informatycznych i baz danych dane dotyczące taryfy utrzymywanej przez system taryfowy. Pobierane pliki XML zawierają zbiory hierarchicznych obiektów taryfowych, powiązania pomiędzy różnymi obiektami taryfowymi oraz atrybuty referencyjne, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację obiektu w plikach XML. Wyodrębnione dane obejmują wszystkie obiekty EU-TARIC i Krajowej Taryfy Celnej.

Użytkownik musi potwierdzić informacje o ochronie danych, a następnie może pobrać skompresowany plik.

3.11 Alfabetyczny Indeks Towarów (AIT)

Celem Alfabetycznego Indeksu Towarów (AIT) jest wspomaganie klasyfikacji towarów. Alfabetyczny Indeks Towarów zawiera nazwy towarów, które nie są zawarte w nomenklaturze towarowej, i często z tego względu są zaliczane do kategorii towarów "pozostałe", lub mają nazwy handlowe, różne od tych, które znajdują się w Nomenklaturze Towarowej.

Użytkownik musi wprowadzić wyrażenie tekstowe na które chce wyszukać powiazanie z kodem nomenklatury.